Auteurs: Barbara van Straaten, Gert-Jan Meerkerk, Floor van den Brand, Pamela Lucas, Nienke de Wit, Gera Nagelhout

Rokers uit kwetsbare groepen, zoals rokers met een lage sociaaleconomische positie, hebben vaak meer moeite met stoppen met roken en zijn vaak moeilijker te werven voor stoppen-met-rokenprogramma’s. Dit onderzoek richtte zich op de vraag hoe mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd kunnen worden om mee te doen met een wijkaanpak stoppen met roken. Ook onderzochten we wat werkzame elementen van zo’n wijkaanpak zijn. We interviewden deelnemers en professionals twee keer: één keer over de werving en één keer over het stoppen-met-rokenprogramma.

Resultaten waren onder meer dat het organiseren van het stoppen-met-rokenprogramma in de wijk de drempel verlaagde om mee te doen, dat het inschrijven van deelnemers snel en makkelijk moet zijn en dat een actieve en persoonlijke aanpak het beste werkt. Het stoppen met roken deden deelnemers in een groep en dat zorgde voor de benodigde sociale steun. Het persoonlijke contact tussen deelnemers onderling en met de trainers werd gewaardeerd.

De Wijkchallenge Samen Stoppen met Roken en ons onderzoek werd gefinancierd door FNO Zorg voor Kansen. We voerden het project uit met Indigo Haaglanden en Jellinek.

Het artikel is hier te vinden.