Mensen die verward gedrag vertonen, stellen professionals vaak voor uitdagingen. Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Deze producten moeten studenten en professionals beter toerusten om met dergelijke situaties om te gaan.

Onderzoeksinstituut IVO en Platform31 brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart, met veel aandacht voor de opbrengst, de toepassing en de overdraagbaarheid van de projecten. Zij analyseerden projectdocumenten en interviewden de projectleiders over de totstandkoming van de onderwijsproducten.

Meer weten?