Jaarlijks verwijzen huisartsen ruim 30.000 vrouwen met een afwijkend uitstrijkje van de baarmoederhals door naar de gynaecoloog voor aanvullend onderzoek en eventuele behandeling van afwijkingen. Het is onduidelijk welke informatie vrouwen ontvangen bij de uitslag van een afwijkend uitstrijkje. Ook weten we niet in welke mate zij worden betrokken bij de besluitvorming over de eventuele behandeling (Samen Beslissen). Voor Zorginstituut Nederland onderzochten we daarom hoe de informatievoorziening en Samen Beslissen in de praktijk verlopen. In dit eindrapport vindt u de resultaten van dit onderzoek. Op basis van de bevindingen komen we hierin tot een aantal aanbevelingen voor zorgaanbieders om de informatievoorziening en het proces van Samen Beslissen te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Onderzoeksinstituut IVO, IKNL en Ecorys in samenwerking met Stichting Olijf en Catharina Ziekenhuis/Radboudumc.