Hét maandelijkse straatmagazine voor Noord-Nederland De Riepe informeert lezers over onderwerpen die op straat leven. De Riepe – het Groningse woord voor stoep – probeert zo de kloof tussen dak- en thuislozen en ‘gewone’ burgers te verkleinen.Zij interviewden Elske Wits (onderzoeker bij het IVO) over het onderzoek naar dakloze Midden- en Oost- Europese arbeidsmigranten.

Achtergrond