In het kader van een breder onderzoek interviewden we in 2021 meer dan 40 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten die in Nederland dakloos werden. Dat deden we in samenwerking met Stichting Barka en De Regenboog Groep. Deze factsheet toont vijf verschillende ‘routes naar dakloosheid’, gebaseerd op hoe kwetsbaar personen leken vóór hun komst naar Nederland, en gebeurtenissen en factoren die een belangrijke rol leken te spelen in aanloop naar hun dakloosheid:

  1. werkverlies,
  2. voortdurende kwetsbaarheden,
  3. verbroken relatie en werkverlies,
  4. direct dakloos en
  5. ernstige gezondheidsproblemen.

We sluiten af met een aantal aanbevelingen voor ministeries, gemeenten en opvang- en zorgorganisaties. De resultaten verwerken we ook in een wetenschappelijk artikel.

De vijf routes zijn de uitkomst van een extra analyse van de eerdere interviews. In deze analyse zoomden we verder in op manieren waarop deze mensen dakloos werden, en of daar groepen in te ontdekken zijn. De dataverzameling in 2021 werd mogelijk gemaakt door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V), de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Venlo, en Stichting Volksbond Rotterdam. Dit verdiepende onderzoek werd mogelijk gemaakt door het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.