Naar schatting gebruiken 1,7 miljoen mensen in Nederland benzodiazepinen, waarvan zo’n 20-50% chronisch gebruikt. Dit chronisch gebruik is niet in lijn met de NGH-standaard voor slaapmiddelen. Het doel van deze pilitstudie was om deze situatie te verbeteren door gebruik te maken van een combinatie van drie effectieve minimale interventies in huisartsenpraktijken: een stopbrief, een werkboekje en motiverende gespreksvoering. Uit de resultaten blijkt dat het bezondiazepinegebruik in de interventiegroep sterker is afgenomen dan in de controlegroep. De combinatie van het werkboekje en motiverende gespreksvoering was effectiever dan alleen het werkboekje.