Het project Meet the Parents in Almere Poort zet zich in voor eenoudergezinnen. Eenoudergezinnen staan er vaak alleen voor, daardoor ervaren ze meer opvoedstress en financiële stress dan andere gezinnen. Dit kan leiden een minder goed ervaren gezondheid dan meeroudergezinnen.

Meet the Parents biedt door een wekelijks koffie-uurtje, gezamenlijke (sport)activiteiten en uitstapjes verlichting in het stressvolle bestaan. Het IVO is er als onderzoeksinstituut betrokken en deed een procesevaluatie naar het reilen en zeilen van dit project. Het evaluatierapport geeft inzicht in het bereik van Meet the Parents onder de doelgroep, de waardering van de deelnemers voor het koffie-uurtje en andere activiteiten en vraagt zich af in hoeverre het project  bijdraagt aan stressvermindering onder de deelnemers.

Een van de resultaten van deze evaluatie is dat deelnemers het project waarderen maar dat voor ouders die iets steviger in hun schoenen staan, aanbod iets meer thematische diepgang mag krijgen. Ander punt is dat het bereik onder werkende ouders kan worden vergroot indien het koffie-uurtje (ook) op woensdag wordt aangeboden.