Achtergrond
Baarmoederhalskanker is wereldwijd met jaarlijks een half miljoen diagnoses de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.  Een infectie in de baarmoederhals met een hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van baarmoederhalsafwijkingen. Zo’n infectie en afwijkingen van de baarmoederhals kunnen door screening opgespoord worden. Met een hrHPV-infectie krijgt een groot deel van de vrouwen (zo’n 80%) ooit in haar leven te maken, maar bij slechts een klein deel leidt dit uiteindelijk tot baarmoederhalskanker.

Het is onduidelijk waarom sommige hrHPV infecties persisteren en zo kunnen leiden tot de ontwikkeling van baarmoederhalskanker, terwijl andere hrHPV infecties door het immuunsysteem geklaard worden. Eén van de risicofactoren voor het persisteren van een hrHPV infectie is roken. Er zijn verschillende hypothesen over het effect van roken op het risico van baarmoederhalskanker, maar de exacte rol van roken op de vele stappen binnen het ontstaan van baarmoederhalskanker is niet bekend.

Doelstelling
In deze systematische literatuurreview richten we ons op de relatie tussen roken en het persisteren van een hrHPV, voorstadia van baarmoederhalskanker en baarmoederhalskanker.

Opzet
We verrichten een systematische literatuurreview waarbij twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar wetenschappelijke artikelen controleren op inclusiecriteria. We maken gebruik van de GRADE-methode om de kwaliteit van het bewijs te beoordelen en analyseren de Risk of Bias. Eindproducten zijn een rapport en een factsheet. Ook zijn we voornemens een wetenschappelijk artikel te schrijven.

Financier
Zorginstituut Nederland

Looptijd
Januari 2019 – maart 2019

Publicaties

Onderzoeksteam
Dr. Barbara van Straaten (IVO)
Dr. Gera Nagelhout (IVO)
Dr. Tessa Magnée (IVO)
Dr. Gert-Jan Meerkerk (IVO)
Dr. Olga van der Hel (Integraal Kankercentrum Nederland)
Dr. Renée Ebisch (Radboudumc)
Prof. Leon Massuger (Radboudumc)
Ir. Gerdien de Jonge (Erasmus MC)