Met de RADAR-studie wordt het middelengebruik en ander risicogedrag van middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht. Het is een grootschalig onderzoek waaraan in totaal 4.000 jongeren van tientallen scholen mee zullen doen.

Doelstelling
Het doel van de RADAR-studie is om in kaart te brengen in hoeverre tabak, alcohol en verschillende soorten drugs worden gebruikt door middelbare scholieren. Ook wordt onderzocht of gebruik van het ene middel leidt tot gebruik van het andere middel. Daarnaast onderzoeken we ander risicogedrag, zoals problematisch social media gebruik en delinquent gedrag.

Opzet
Leerlingen van middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen vulden drie vragenlijsten in: een startmeting, een meting na zes maanden en een meting na twaalf maanden. Op elk van die metingen is gevraagd naar middelengebruik en ander risicogedrag. In analyses kijken we onder andere naar de relatie tussen gebruik van e-sigaretten en later beginnen met tabaksgebruik.

Looptijd
Januari 2018 – december 2019

Resultaten
Artikel: Trekken e-sigaretten jongeren aan die anders waarschijnlijk geen middelen zouden gebruiken? (februari 2022)
Artikel: Exploring the gateway hypothesis of e-cigarettes and tobacco: a prospective replication study among adolescents in the Netherlands and Flanders (juli 2021)

Nieuws: Leiden e-sigaretten tot roken bij jongeren of omgekeerd? (juli 2021)
Nieuws: Pak liever de e-sigaret dan de tabakspeuk (september 2019)

In onderstaande video geven de auteurs van de studie meer uitleg over het onderzoek en de resultaten:

Financier
NWO

Onderzoeksteam
Prof. dr. Gera Nagelhout (projectleider, Universiteit Maastricht en IVO)
Drs. Thomas Martinelli (medior onderzoeker, IVO)
Prof. dr. Hein de Vries (hoogleraar, Universiteit Maastricht)
Prof. dr. Onno van Schayck (hoogleraar, Universiteit Maastricht)
Dr. Math Candel (universitair hoofddocent, Universiteit Maastricht)
Dr. Reinskje Talhout (senior onderzoeker, RIVM)