Met de RADAR-studie wordt het middelengebruik en ander risicogedrag van middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht. Het is een grootschalig onderzoek waaraan in totaal 4.000 jongeren van tientallen scholen mee zullen doen.

Doelstelling

Het doel van de RADAR-studie is om in kaart te brengen in hoeverre tabak, alcohol en verschillende soorten drugs worden gebruikt door middelbare scholieren. Ook wordt onderzocht of gebruik van het ene middel leidt tot gebruik van het andere middel. Daarnaast onderzoeken we ander risicogedrag, zoals problematisch social media gebruik en delinquent gedrag.

Opzet

Leerlingen van middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen vulden drie vragenlijsten in: een startmeting, een meting na zes maanden en een meting na twaalf maanden. Op elk van die metingen is gevraagd naar middelengebruik en ander risicogedrag. In analyses kijken we onder andere naar de relatie tussen gebruik van e-sigaretten en later beginnen met tabaksgebruik.

Looptijd

Januari 2018 – december 2019

Financier

NWO

Onderzoeksteam

Prof. dr. Gera Nagelhout (projectleider, Universiteit Maastricht en IVO)
Drs. Thomas Martinelli (medior onderzoeker, IVO)
Prof. dr. Hein de Vries (hoogleraar, Universiteit Maastricht)
Prof. dr. Onno van Schayck (hoogleraar, Universiteit Maastricht)
Dr. Math Candel (universitair hoofddocent, Universiteit Maastricht)
Dr. Reinskje Talhout (senior onderzoeker, RIVM)