Verschillende studies laten zien dat het gebruik van e-sigaretten door adolescenten geassocieerd is met het roken van tabak op een later moment. Dit wordt ook wel het gateway-effect genoemd. De meeste studies onderzochten echter alleen de gateway van e-sigaretten naar het roken van tabak.

Voor deze studie repliceerden we een Amerikaans onderzoek naar de associatie tussen e-sigarettengebruik en roken in Nederland en Vlaanderen en vonden vergelijkbare resultaten. Niet-rokende middelbare scholieren die bij aanvang van de studie e-sigaretten gebruikten rapporteerden vaker dat ze het volgende jaar begonnen met het roken van tabak in vergelijking met nooit-gebruikers van e-sigaretten. Deze bevindingen dragen bij aan een groeiend aantal onderzoeken die een verband tussen het gebruik van e-sigaretten en het roken van tabak bij jongeren laten zien.

De gateway-hypothese werd verder onderzocht door ook de ‘omgekeerde’ relatie tussen het roken van tabak en het daaropvolgende gebruik van e-sigaretten te analyseren. Een vergelijkbare associatie werd gevonden die erop kan wijzen dat de gateway in twee richtingen werkt, dat e-sigarettengebruik en roken gemeenschappelijke risicofactoren delen, of dat beide mechanismen van toepassing zijn. Er zijn verschillende soorten onderzoeken nodig om beter te begrijpen waarom dergelijke verbanden bestaan en of dit causale verbanden kunnen zijn.

Lees ook:  Leiden e-sigaretten tot roken bij jongeren of omgekeerd?

Bronvermelding onderzoek: Martinelli, T. F., Candel, M. J. J. M., De Vries, H., Talhout, R., Knapen, V., Van Schayck, O., & Nagelhout, G. E. Exploring the gateway hypothesis of e-cigarettes and tobacco: A Prospective replication study among adolescents in the Netherlands and Flanders. Tobacco Control.