Resultaten

Achtergrond
Hoe kunnen gezinnen en kinderen het beste worden ondersteund bij de uitdagingen die ze tegen komen? En: hoe kunnen professionals, ouders en jongeren van elkaar leren en samenwerken? In dit project willen wij hierover met elkaar leren, samen met ouders en jongeren. In de wijken Bospolder-Tussendijken(BoTu), Crooswijk en Hillesluis willen ze graag met elkaar aan de slag. In elk van deze wijken is een zoektocht gaande: wat doen we goed en wat kan er beter? We vinden het belangrijk dat mensen van elkaar leren en het dan direct uitproberen. Zodat jongeren en gezinnen er echt wat aan hebben. Daarom zetten we een leernetwerk opdat twee jaar lang samen gaat leren, uitproberenen onderzoeken.

Doelstelling
De doelstelling van het project is tweeledig. We willen inzicht krijgen in: 1. Het effectief ondersteunen van mensen met hulpvragen: werkzame elementen in relatie tot de context; 2. Het organiseren van leren in het voorveld: de manier waarop professionals, organisaties, gemeente en bewoners van en met elkaar kunnen leren om hun werkwijzen te versterken. Hiervoor ondersteunen en evalueren we drie voorbeelden van innovatieve samenwerkingsvormen in het voorveld, aan de hand van een leernetwerk en actieonderzoek. Met het leernetwerk willen wij innovatieve werkwijzen in het voorveld versterken, zodat gezinnen beter worden ondersteund. Via het actieonderzoek willen we hierover kennis verzamelen, het leernetwerk ondersteunen en kennis overdraagbaar maken.

Opzet
Aan de hand van de uitgangspunten in het Healthy Alliances (HALL) framework zullen we de drie praktijken in het voorveld ondersteunen en evalueren. We organiseren vijf inspirerende en leerzame bijeenkomsten van een leernetwerk van betrokkenen uit de drie participerende wijken en de projectgroep. Daarnaast organiseren we drie bijeenkomsten in de wijken (roadshows) waar geïnteresseerden uit de drie wijken welkom zijn om mee te denken over vraagstukken die in de betreffende wijk in het voorveld spelen.

We voeren een begeleidend actieonderzoek uit en verzamelen hiervoor informatie uit verschillende bronnen en via verschillende methoden: documentanalyse en literatuurstudie; interviews; verslagen van de bijeenkomsten van het leernetwerk; observaties bij bijeenkomsten van de wijknetwerken; verslagen van de roadshows.

Op basis van de verzamelde data in zowel het literatuur- als het veldonderzoek zal een kennissynthese plaatsvinden, waarin alle beschikbare informatie bij elkaar wordt gebracht.

Looptijd
September 2020 – 31 september 2022

Financier
ZonMw

Onderzoeksteam
Onderzoeksinstituut IVO, gemeente Rotterdam, CJG Rijnmond, Inholland, Stichting Inclusia en Hotspot Hutspot.