Onderzoeksinstituut IVO deed een praktijkonderzoek naar hoe professionals en vrijwilligers kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren in het voorveld, met als doel om kwetsbare gezinnen (beter) te kunnen ondersteunen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport met geleerde lessen, een factsheet en een protocol voor een module in het hoger beroepsonderwijs.

In het project ‘Samen leren gezinnen versterken’ werkten we samen met enkele actoren uit drie wijken in het Rotterdamse voorveld (Hillesluis, Crooswijk en Bospolder-Tussendijken) die een veelbelovende werkwijze ontwikkelden. Met hen exploreerden we in dit project hoe gezinnen met hulpvragen effectief ondersteund kunnen worden en hoe we in het voorveld (interprofessioneel) leren kunnen organiseren. We zetten een leernetwerk op waaraan mensen deelnemen die betrokken waren bij een innovatieve samenwerkingsvorm in het voorveld.