Achtergrond
In november 2018 presenteerde het ministerie van Volksgezondheid het Nationaal Preventieakkoord. In het deelakkoord over roken staan geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen voor de komende jaren, zoals neutrale tabaksverpakkingen, grote tabaksaccijnsverhogingen en het verplicht uit het zicht halen van tabaksproducten bij verkooppunten. Deze beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan het ontmoedigen van tabaksgebruik, maar alleen als ze niet worden gestopt, afgezwakt of vertraagd door de tabaksindustrie.

Doelstelling
Het doel van ons onderzoek is om reacties van de tabaksindustrie op de geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen bloot te leggen. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoe reageert de tabaksindustrie op de implementatie van neutrale tabaksverpakkingen, grote tabaksaccijnsverhogingen en het uit het zicht halen van tabaksproducten bij verkooppunten?
  2. Wat zijn adequate reacties op de argumenten en strategieën van de industrie voor de Nederlandse overheid en gezondheidsfondsen?

Opzet
We gebruiken zowel wetenschappelijke methoden als onderzoeksjournalistiek om argumenten en strategieën van de tabaksindustrie en haar frontgroepen bloot te leggen. We combineren informatie uit de literatuur, mediaberichtgeving, voorheen geheime documenten van de industrie, interviews met experts en ‘insiders’ en informele dataverzameling onder tabaksverkopers. We focussen ons op de huidige reacties van de tabaksindustrie in Nederland, maar kijken daarnaast ook naar vroegere ervaringen in Nederland en daarbuiten, omdat de tabaksindustrie haar eigen strategieën vaak herhaalt. Ten slotte vragen we in zowel expertinterviews als insiderinterviews wat adequate reacties op de argumenten en strategieën van de industrie zijn voor de Nederlandse overheid en gezondheidsfondsen.

Looptijd
September 2019 – oktober 2020

Resultaten

Financiers
Longfonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Trombosestichting, Diabetes Fonds.

Onderzoeksteam
Dr. Gera Nagelhout (projectleider, IVO)
Dr. Barbara van Straaten (senior onderzoeker, IVO)
Nikita Poole (junior onderzoeker, IVO)
Dr. Marcel Metze (senior onderzoeksjournalist, Onderzoeksredactie Tabak)
Drs. Ties Keyzer (onderzoeksjournalist, Onderzoeksredactie Tabak)
Natasja van der Veer (communicatieadviseur, IVO)