Aanleiding
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige buurt. In veel Rotterdamse buurten kunnen jongeren en hun ouders hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat gaat via school, via familie en buren, soms via het welzijnswerk of via de zorg. De gemeente Rotterdam wil stimuleren dat bewoners zelf zoveel mogelijk bijdragen aan een veilige, gezonde en positief stimulerende woonomgeving. De gemeente heeft onderzoeksbureau IVO gevraagd om, via de methode Sam Sam Samen Sterk, de talenten en behoeften van bewoners in beeld te brengen. Daarvoor zullen we in de wijken Spangen en Oud-Charlois in twee proefprojecten bewoners interviewen met als doel:
– Gegevens verzamelen over talenten en interesses die het bestaande Wijkprofiel aanvullen (wat is de aanwezige kracht in een wijk?);
– Mensen bewust maken van hun mogelijkheden om anderen te steunen.

Gesprekken met bewoners
Het SamSam team voert in enkele weken tijd 50 tot 100 interviews met bewoners in een buurt (buurtenquête). We willen via deze gesprekken gegevens verzamelen over (verborgen) talenten en behoeften, maar bewoners ook bewust maken van wat zij zelf bij kunnen dragen. Zo willen we het zelf-oplossend vermogen in de buurt aanboren. In de interviews worden dus ook vragen gesteld over hoe mensen de buurt ervaren. Wat gaat er goed? Waar zitten de zorgen in de buurt en bij de buren? En wat doen zij zelf om de buurt veilig en gezond te houden? En waar zij zelf misschien een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We vragen of we contactgegevens van bewoners mogen noteren om ze over de opbrengst van de buurtenquête te informeren.

Samenwerken
We zoeken aansluiting bij de ervaringen van welzijnswerkers bij soortgelijke initiatieven. In Spangen werken we samen met Zowel! en in Oud-Charlois met DOCK. Deze welzijnsorganisaties ondersteunen bij de organisatie van de buurtenquête te organiseren en de terugkoppeling van de resultaten naar de wijk.

Teamwork
Het Sam Sam team bestaat uit enkele medewerkers van het IVO en vrijwilligers en/of stagiaires uit de wijk. Het Sam Samteam bespreekt hoe aan de gesprekken het beste invulling kan worden gegeven en oefenen samen met de vragenlijst. Ook gaan zij na hoe de verzamelde resultaten toegankelijk kunnen worden gemaakt en hoe geïnteresseerde bewoners door het welzijnswerk, of andere partners in de wijk kunnen worden benaderd.

Resultaat
In Spangen spraken we met 37 buurtbewoners en in Oud-Charlois met 42 buurtbewoners. Aan alle buurtbewoners werd gevraagd of deze losse lijst, samen met hun contactgegevens, aan het lokale welzijnswerk (DOCK in Oud-Charlois en Zowel! in Spangen) mocht worden doorgegeven. Deze organisaties kunnen op een later moment contact opnemen met deze buurtbewoners om ze in te schakelen bij activiteiten of om hulp te geven. Een aantal buurtbewoners werd voor een tweede keer geïnterviewd over een aantal aspecten uit het eerste gesprek en een reflectie op het inzetten van een buurtenquête om buurtbewoners te activeren. De resultaten op buurtniveau worden uitgebreid beschreven in dit rapport. Voor beide buurten is een factsheet gemaakt waarin de resultaten kort worden samengevat. Deze factsheet is verspreid onder de betrokken
buurtbewoners.

Looptijd
November 2014 – april 2015

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam / Safer Neighbourhood Approach (Snap)

Publicatie
Factsheet Spangen (pdf, 1 MB)
Factsheet Oud Charlois (pdf, 1 MB)
Projectrapport “Ontwikkeling van een instrument voor participatief buurtonderzoek” (pdf, 761 kB)

Onderzoeksteam IVO
Cas Barendregt (onderzoeker)
Elske Wits (projectleider)