IVO Rotterdam

Onderzoeksagenda verslavingskunde

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Achtergrond

Verslavingskunde Nederland wil het vakgebied van de verslavingskunde verbeteren en van een duidelijke en vooral gezamenlijke identiteit en doelstelling voorzien. Daartoe is het belangrijk om te bepalen welke onderzoeksprioriteiten gesteld dienen te worden.

Vraag- en doelstelling
Het doel van dit project is te komen tot een onderzoeksagenda met een prioritering in onderzoeksthema’s en –vragen voor de verslavingskunde.

Opzet
Het project bestaat uit twee delen. Door middel van de Delphi-methodiek wordt gevraagd aan wetenschappers, zorgprofessionals, bestuurders, beleidsmakers, financiers, cliënten en naasten om tot consensus te komen over onderzoeksprioriteiten. Naast het vaststellen van de onderzoeksprioriteiten, brengen we in kaart welk afgerond, lopend of voorgenomen onderzoek er in Nederland binnen de verslavingskunde wordt gedaan. Hierdoor wordt duidelijk welke onderzoeksthema's al (deels) onderzocht worden en welke nog niet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * *
Bent u een wetenschapper, zorgprofessional, bestuurder, beleidsmaker, financier, cliënt of naaste en heeft u ruime ervaring met verslavingsonderzoek of de verslavingspraktijk? Dan kunt u meewerken met ons onderzoek. Meewerken houdt in dat u drie korte online vragenlijsten invult: in december, in januari en in februari. Hierin vragen we welke onderwerpen binnen de verslavingskunde belangrijk zijn om te onderzoeken in de komende jaren. Meldt u zich uiterlijk 16 december 2017 aan via secretariaat@ivo.nl (o.v.v. onderzoeksagenda verslavingskunde).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * *

Looptijd
Oktober 2017 - mei 2018

Financier
Verslavingskunde Nederland

Onderzoeksteam
Elske Wits
Gera Nagelhout
Joanneke van der Nagel (NISPA)
Martinus Stollenga (het Zwarte Gat)