Samen kom je verder

Bij Onderzoeksinstituut IVO werken we graag samen, bijvoorbeeld met universiteiten, hogescholen, gemeenten, ministeries, (verslavings)zorginstellingen, cliëntenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Zie Over het IVO voor onze huidige samenwerkingspartners.
Neem vrijblijvend contact met ons op als u met ons wil samenwerken:
070 302 8456
secretariaat@ivo.nl

Onze werkwijze

De onderzoekers van het IVO zijn sterk in zowel kwantitatief onderzoek (de cijfers) en kwalitatief onderzoek (de verhalen achter de cijfers), als literatuuronderzoek. Enkele voorbeelden:

Icoon vragenlijst enqueteDaarnaast hebben we bij het IVO ervaring met:

  • mixed methods onderzoek,
  • interventieontwikkeling,
  • richtlijnontwikkeling,
  • delphi-studies en
  • beleidsanalyses.

Mensen in een kwetsbare positie centraal

Bij veel onderzoek zijn mensen in een kwetsbare positie ondervertegenwoordigd. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn, die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen met schuldenproblematiek. Hierdoor wordt een belangrijke stem in onderzoeksresultaten gemist en zijn de onderzoeksresultaten minder valide voor de gehele bevolking. Bij Onderzoeksinstituut IVO hebben we veel ervaring met het bereiken en behouden van onderzoeksdeelnemers in een kwetsbare positie. Enkele voorbeelden:

Lees meer over hoe we mensen in een kwetsbare positie bereiken en behouden in onderzoek in onze factsheet.

Inclusief onderzoek

We vinden het belangrijk dat iedereen met ons onderzoek mee kan doen (die tot de doelgroep van het onderzoek behoort). Daarom gebruiken we eenvoudige taal in bijvoorbeeld interviews en vragenlijsten. Ook houden we er rekening mee dat niet iedereen een vragenlijst online in kan vullen. Daarnaast vinden we het belangrijk om niet alleen onderzoek ‘naar’ mensen te doen, maar ook samen met hen. In onze projecten proberen we daarom de verschillende doelgroepen een actievere rol te geven. Bijvoorbeeld door mensen uit de doelgroep te betrekken in het projectteam, hen te vragen om kritisch mee te kijken met onderzoeksvragen, materialen en aanbevelingen voor de praktijk.
Bekijk onze video en factsheet over inclusief onderzoek (gemaakt in samenwerking met de Universiteit Maastricht).

Delen van kennis

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut maken we de methode en resultaten van ons onderzoek altijd openbaar. De resultaten van ons onderzoek beschrijven we in rapporten en soms ook in wetenschappelijke artikelen. Daarnaast vinden we het belangrijk om breder te communiceren over onze resultaten in bijvoorbeeld factsheets, congrespresentaties, webinars en blogs.

We delen onze kennis ook via het onderwijs. We begeleiden promovendi en studenten van hogescholen en universiteiten. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen we op verzoek colleges, onderwijsmodules en trainingen voor studenten en professionals. Ten slotte organiseren we maandelijks een korte, gratis te bezoeken online sessie over wetenschapscommunicatie: de #SciCommLunch.