Onze werkwijze

Het IVO combineert wetenschap, beleid en praktijk. Ons doel: onderzoeksresultaten die écht bijdragen aan een betere praktijk. Daarom kijken we voorbij de sectorgrenzen en betrekken, waar mogelijk, ook de doelgroep bij ons onderzoek. Bijvoorbeeld als partner in een projectgroep, als panellid of als respondent. Ook in de beleidspraktijk van stad en regio dragen onze activiteiten bij aan oplossingen voor vraagstukken over welzijn, zorg en verslaving van vandaag en morgen.

DOWNLOAD HET JAARPLAN 2021 (PDF)

Grondig praktijkonderzoek

Het IVO doet vaak (diepte-)interviews met doelgroepen die vanwege hun kwetsbare positie lastig te werven of te interviewen zijn. Door onze persoonlijke en creatieve interviewaanpak hebben we in het verleden succesvol onderzoek gedaan onder bijvoorbeeld sekswerkers, daklozen, personen met verward gedrag en jongeren die delinquent gedrag vertonen. Daarnaast hebben we ook de juiste expertise en volop ervaring voor de volgende typen onderzoek:

  • Kwalitatief en kwantitatief effectonderzoek voor en na de invoering van een interventie of beleidswijziging
  • Procesevaluatie, bijvoorbeeld als onderdeel van een leer- en verbetercyclus
  • Complexe statistische analyses, bijvoorbeeld voor sociaal-epidemiologische studies
  • Literatuuronderzoek
  • Interventie- en richtlijnontwikkeling
  • Delphi-studies, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van onderzoeksagenda’s
  • Community of Practice

De kracht van samenwerking

Het IVO heeft een stevig netwerk en dat biedt interessante inhoudelijke kruisbestuivingen waar alle partijen van profiteren. We werken bijvoorbeeld samen met:

  • Nationale en internationale onderwijs- en onderzoeksinstellingen, zoals Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Tilburg, Hogeschool Rotterdam en Universiteit Gent.
  • Platform31: landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.
  • Maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en verslavingszorginstellingen.