De leden van de Raad van Toezicht van het IVO zijn:

  • Drs. J. W. Remkes, voorzitter, voormalig minister BZK, staatssecretaris, waarnemend burgemeester Den Haag, commissaris van de Koning Noord-Holland
  • Ir. I. de Boer, bestuurder/algemeen directeur Woonbedrijf Eindhoven
  • Dr. P.F.G. Depla, burgemeester Breda
  • Drs. W.A.J.J. Houtman, concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
  • Prof. dr. R. T.J.M. Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management
  • Mr. H. M. Meijdam
  • Drs. D.J.M. Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling, BPD