De leden van de Raad van Toezicht van het IVO zijn:

Drs. J.W. Remkes (voorzitter), voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris, waarnemend burgemeester Den Haag, commissaris van de Koning Noord-Holland

Drs. M. Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen, voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden, lid dagelijks bestuur De Vernieuwde Stad

A.H.P. van Gils, directeur Arjan van Gils Interim & Advies

Prof. dr. R.T.J.M. Janssen, bijzonder hoogleraar emeritus Bestuur en Management van Instellingen in de Gezondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management en hoogleraar emeritus Economie en Organisatie van de Gezondheidszorg Tilburg University

Mr. H.M. Meijdam, bestuurder, manager, toezichthouder in private en publieke sector

Drs. M.W. Sturm, directeur Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Drs. D.J.M. Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling, BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en bestuursvoorzitter NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen