Naar schatting wordt zo?n 17-23% van de jongeren regelmatig slachtoffer van online pesten. Jongeren geven echter aan dat ze vaker in het echt gepest worden dan online. Van de jongeren zegt 30% dat van ze regelmatig slachtoffer worden van pesten in het echte leven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren negatieve ervaringen op Internet minder snel als pesten ervaren dan soortgelijke negatieve ervaringen in het echte leven. In het echte leven zouden negatieve ervaringen eerder als pesten opgevat kunnen worden. Daarnaast kan een rol spelen dat jongeren zich gemakkelijker tegen online pesten kunnen beschermen dan tegen pesten in het echte leven.

 


Klik hier voor de hele factsheet.