Programmeerstudie: Aanbevelingen onderzoek en implementatie op het terrein van rookbestrijding”

 

Vraag- en doelstelling

ZonMw heeft in het voorjaar van 2006 aan het NIGZ-Centrum Kennis & Kwaliteit en het IVO verzocht een programmeerstudie op het thema roken uit te voeren. Deze programmeerstudie diende op de volgende vragen antwoord te geven:

  • Wat is de huidige kennis over (kosten)effectieve interventies op het terrein van de preventie van roken, stoppen met roken en passief roken?
  • Welke effectief bewezen interventies zijn er voor welke doelgroepen, welke interventies zijn kansrijk binnen welke setting en welke partijen zijn daarbij potentiële eigenaar van de interventie?
  • Welke interventies zouden gestimuleerd moeten worden tot proefimplementatie of landelijke implementatie?
  • Welke onderzoeksvragen verdienen in dit verband prioriteit?

 

Opzet onderzoek

De studieopdracht bestond uit de volgende onderdelen:

  1. Een overzichtstudie van interventies op het terrein van preventie van roken, preventie van passief roken en bevorderen van stoppen met roken ingedeeld naar doel van de interventie, doelgroep, aard van de interventie, setting en producthouder/eigenaar van de interventie. De overzichtstudie biedt tevens inzicht in de mate van effectiviteit/veelbelovendheid van bestaande Nederlandse interventies.
  2. Een expertmeeting (oktober 2006) waarin de bevindingen van de overzichtstudie en de voorlopige resultaten en conclusies werden gepresenteerd en voorgelegd aan vertegenwoordigers van beleid, onderzoek en praktijk.
  3. De bevindingen uit stap 1 en stap 2 werden, samen met de inzichten die werden aangereikt door de adviescommissie en externe referenten, gebruikt om het adviesdocument aan te scherpen en af te ronden.

Opdrachtgever

ZonMw


Publicaties

  

Onderzoekers

Drs. Jan Bouwens, programmacoördinator, NIGZ-Centrum voor Kennis & Kwaliteit

Drs. Marloes Kleinjan, onderzoeker, IVO

Drs. Louk Peters, onderzoeker, NIGZ-Centrum voor Kennis & Kwaliteit

Dr. Regina vd Eijnden, onderzoekscoördinator, IVO