Hoewel bekend is dat onbewuste processen een rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van stoornissen in middelengebruik is nog niet duidelijk of dergelijke processen terugval in middelengebruik kunnen voorspellen. In deze studie is de voorspellende rol van onbewuste processen in terugval onderzocht onder 50 alcoholverslaafde patiënten. Zij verrichten de Verslaving Stroop Taak om aandachtstendentie te meten en de Stimulus–Response Compatibiliteit Taak om aandachtstendentie en benaderings- of vermijdingstendentie te meten. Over het algemeen hadden de patiënten een aandachtstendentie voor alcoholgerelateerde prikkels en de neiging om dergelijke prikkels te vermijden, maar geen van beide processen voorspelde (tijd tot) terugval. Omdat de sterkte van het verband tussen aandachts- en vermijdingstendenties afhankelijk zijn van de context dienen toekomstige studies het verband tussen beide processen in een natuurlijke omgeving te onderzoeken in plaats van in een behandelsetting.

Ga naar publicatie