Een inhoudsanalyse van IVO-publicaties en een vragenlijst onder professionals

Onderzoeksinstituut IVO doet veel onderzoek naar hoe mensen in een kwetsbare positie bereikt en ondersteund kunnen worden bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Nog niet eerder zijn al die onderzoeken bij elkaar gebracht om te zien welke factoren vooral belangrijk zijn. In deze factsheet  beschrijven we (IVO en Universiteit Maastricht) factoren die belangrijk bij het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie bij hun gezondheid en welzijn.