Auteurs: Lisette Oliemeulen, Patricia Vuijk, Ben Rovers & Regina van den Eijnden

De recidive onder justitiabelen is hardnekkig en zorgwekkend hoog. Justitiabelen met verslavingsproblematiek vormen een extra grote belasting voor het Ministerie van Justitie. In haar zoektocht naar een verantwoorde, effectieve en efficiënte aanpak van justitiabelen met verslavingsproblematiek, heeft het Ministerie behoefte aan kennis over aantal en kenmerken van problematische gebruikers van alcohol en drugs en van problematische gokkers in het gevangeniswezen. Daarnaast bestaat een sterke behoefte aan inzicht in de zorgbehoefte van deze groep gedetineerden. Dit met als doel zorgbehoefte en interventies beter op elkaar af te stemmen, zodat gedetineerden die problematisch gebruiken dan wel gokken adequate interventies ontvangen. Het uiteindelijke doel is het verlagen van de kans op criminele recidive binnen de groep van problematisch gebruikers dan wel gokkers.