Over IVO Redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far IVO Redactie has created 353 blog entries.

Dakloosheid voorkomen vraagt om een proactieve benadering

De gemeente Tilburg wilde meer zicht op preventieve maatregelen om dakloosheid te voorkomen. Het IVO deed daarom een kwalitatief onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid. Het verhelderend onderzoeksrapport en de inzichtelijke factsheet helpen om beleid op dit gebied aan te scherpen en preventieve maatregelen te nemen.

Dakloosheid voorkomen vraagt om een proactieve benadering2020-08-25T12:11:06+02:00

Hoe bereik en betrek je de mensen om wie het gaat?

Op dinsdag 30 juni vond een online GROZ-dialoogsessie plaats over het bereiken en betrekken van de mensen om wie het gaat. Tijdens deze sessie gingen sleutelfiguren vanuit regionaal en nationaal niveau met elkaar in gesprek en gaven tips voor co-creatie in de wijk en mét de wijk.

Hoe bereik en betrek je de mensen om wie het gaat?2020-07-16T11:18:31+02:00

Hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld

Achtergrond Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Het aantal mensen dat ermee te maken krijgt, is in Rotterdam hoger dan het landelijk gemiddelde. In het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ beschrijft de gemeente Rotterdam haar plannen om huiselijk geweld terug te dringen. In dit beleidskader is, naast aandacht [...]

Hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld2020-07-14T14:44:49+02:00

Blog: Herinnering: Maak gezonde leefstijl bespreekbaar

Het zou ideaal zijn als een sociaal werker, die al in het gezin aanwezig is en het vertrouwen van het gezin al gewonnen heeft, de onderwerpen gezonde leefstijl en sociaal netwerk bespreekbaar maakt en mensen doorverwijst als ze hier verdere hulp bij willen. Maar hoe stimuleren we dit?

Blog: Herinnering: Maak gezonde leefstijl bespreekbaar2020-07-16T14:37:10+02:00

Blog: Sjoemelen in de forensische zorg

Wanneer maatwerk rondom middelengebruik is afgesproken, blijkt toch vaak dat patiënten gaan sjoemelen met de voorwaarden, zoals waar, wanneer, hoeveel en met wie. Wat is dat toch, met dat sjoemelen?

Blog: Sjoemelen in de forensische zorg2020-06-29T16:30:41+02:00

Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie: overzicht van goede voorbeelden en wat wel en niet werkt

Doel van het project is het creëren van een overzicht van veelbelovende Nederlandse stoppen-met-roken interventies die goed werken voor mensen met lagere sociaaleconomische positie (SEP), hun werkzame elementen, en (te verwachten) barrières en succesfactoren voor implementatie.

Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie: overzicht van goede voorbeelden en wat wel en niet werkt2020-06-30T17:10:16+02:00

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid

Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken. Het doel van ons onderzoek is om inzicht te krijgen in gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen in effecten van tabaksbeleid.

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid2020-06-26T12:46:50+02:00

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa

In opdracht van de Europese Commissie voeren adviesbureaus ICF en RAND een evaluatie van de implementatie van regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa. Onderzoeksinstituut IVO heeft een adviesrol in dit project, net als adviseurs vanuit Kings College London en College of Europe.

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa2020-06-26T12:14:10+02:00

Gastblog: De roker van morgen begint online

Ties Keyzer en Nina Eshuis van De Onderzoeksredactie vertellen in deze blog over het gebruik van ‘influencers’ om tabaksproducten te promoten bij kinderen.

Gastblog: De roker van morgen begint online2020-05-29T18:45:09+02:00