Over IVO Redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far IVO Redactie has created 369 blog entries.

Blog: Inclusief onderzoek vraagt niet om een checklist

Betrek jij je doelgroep betekenisvol bij je onderzoek? En wil je dat je onderzoek toegankelijk is voor iedereen? Ook als de subsidiegever daar niet expliciet om heeft gevraagd? Dan heb je een inclusieve grondhouding. En die is belangrijker dan het volgen van een checklist.

Blog: Inclusief onderzoek vraagt niet om een checklist2020-11-17T15:59:55+02:00

Pilot risicotaxatie en vroegsignalering relationeel geweld

In samenwerking met veldpartijen en gemeenten wordt de pilot ‘Risicotaxatie en vroegsignalering betrokkenen bij relationeel geweld’ voorbereid en uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om de indicatiestelling voor zorg aan betrokkenen bij relationeel geweld te verbeteren om zo een werkwijze te realiseren die ervoor zorgt dat de betrokkenen bij relationeel geweld passende hulp krijgen.

Pilot risicotaxatie en vroegsignalering relationeel geweld2020-11-10T11:59:41+02:00

Proactieve, laagdrempelige en intensieve aanpak nodig bij stoppen met roken

Roken komt vaker voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), zoals mensen met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen. Hoe help je hen bij het stoppen met roken? Om te achterhalen wat werkzame elementen zijn van stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere SEP voerden Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC een onderzoek uit.

Proactieve, laagdrempelige en intensieve aanpak nodig bij stoppen met roken2020-11-02T11:27:03+02:00

Opinie: Coronarisico bij migranten is vooral een armoedekwestie

Op de IC liggen voornamelijk mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn. Het is in ieders belang – van Henk, Ingrid, Mohammed én Fatima – dat we juist deze groepen beter beschermen, schrijven vier hoogleraren.

Opinie: Coronarisico bij migranten is vooral een armoedekwestie2020-10-13T16:28:28+02:00

Blog: Schulden en toch roken. Hoe kan dat?

De rookverslaving van deelnemers aan het EO-programma 'Waar doen ze het van?’ wekt veel verbazing en verontwaardiging onder twitteraars. Margriet Lenkens weet waar twitteraars beter hun aandacht kunnen besteden.

Blog: Schulden en toch roken. Hoe kan dat?2020-10-07T15:55:17+02:00

Beperking verkooppunten alcohol

Het IVO brengt in dit onderzoek de mogelijkheden voor het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol in beeld. Daarbij besteden we aandacht aan de uitvoerbaarheid en het maatschappelijk draagvlak van verschillende beleidsopties, de economische effecten en mogelijke neveneffecten.

Beperking verkooppunten alcohol2020-09-23T14:23:13+02:00