Het sociaal pension en de nachtopvang van Stichting Perspektief gaat verhuizen van de Houttuinen naar Spoorsingel. IVO is gevraagd om na te gaan of de verplaatsing leidt tot een toename van de overlast in het beheergebied. We voeren het onderzoek uit door middel van twee metingen: een nulmeting en een vervolgmeting. In beiden metingen zullen we praten met bewoners en professional in het beheergebied én we houden een enquête onder bewoners en bedrijven.