IVO Rotterdam

Alcoholgebruik van jongeren in sportverenigingen

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Alcoholgebruik van jongeren in sportverenigingen

Download hier het rapport

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen, afdeling Welzijn

Vraag- en doelstelling
Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat jongeren in Nederland steeds jonger, meer en vaker alcohol drinken. Bouman GGZ voert in opdracht van centrumgemeente Vlaardingen het project “Aanpak Alcoholmatiging Jeugd“ uit voor de regio Nieuwe Waterweg Noord. Onderdeel hiervan is het geven van voorlichting in sportkantines. Ten behoeve van een optimale aansluiting van de voorlichtingsactiviteiten bij deze specifieke setting is inzicht nodig in het alcoholgebruik van de jongeren op de sportvereniging en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Met het oog daarop heeft de afdeling Welzijn van centrumgemeente Vlaardingen het IVO verzocht om hier een onderzoek naar uit te voeren.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: Wat is de prevalentie en aard van het alcoholgebruik van jongeren in sportverenigingen en hoe kan preventie gericht op alcoholmatiging daar het beste bij aansluiten?

Opzet onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een online vragenlijst onderzoek en kwalitatieve interviews. De online vragenlijst wordt afgenomen bij jongeren die lid zijn van sportverenigingen in de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Dit levert schattingen op van (de aard en omvang van) het alcoholgebruik van jongeren in sportverenigingen en de problematiek die dat mogelijk met zich meebrengt. Deze informatie wordt vervolgens uitgediept middels interviews met volwassenen die contact hebben met jongeren binnen de verenigingen (te denken valt aan coaches, barpersoneel en voorzitters).
Begin 2009 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Onderzoeksteam
Anneke Risselada, Tim Schoenmakers, Elske Wits