Vraag- en doelstelling

In het najaar van 2004 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Om inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen en trends in het alcoholgebruik van jongeren heeft het NIGZ het IVO gevraagd om in 2006 een vervolgstudie uit te voeren. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar en de ouders van deze jongeren.

 

Opzet onderzoek

Dezelfde scholen die eerder meededen, namelijk 13 scholen voor voortgezet onderwijs en 3 ROC-scholen, zijn benaderd om aan het vervolgonderzoek deel te nemen. Voor 3 scholen die afvielen zijn nieuwe vergelijkbare scholen geworven. Deelname aan het onderzoek betekent dat scholen zelf per schoolniveau (vmbo, have en vwo) en per leerjaar een of twee klas(sen) selecteerden. In de geselecteerde klassen zijn gedurende 1 lesuur vragenlijsten afgenomen. Daarnaast werden evenals in 2004, ook vragenlijsten onder ouders worden afgenomen. De vragenlijsten voor de ouders werden naar het huisadres gestuurd. Om de respons onder ouders te verhogen konden deze de vragenlijst ook online in vullen. Recente ervaringen leren dat deze multimethod approach een hogere respons oplevert.

Opdrachtgever:

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)


Onderzoekers

Raymond Vet, Regina van den Eijnden


Publicatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders (Pdf, 1,2 MB)