Vraag- en doelstelling
Binnen de Forensische GGZ wordt het belang van herstelondersteunend werken met toenemende mate onderkend. De inzet van ervaringsdeskundigheid gaat hiermee gepaard en binnen enkele organisaties wordt er al met ervaringsdeskundigen gewerkt. Het effect en de verschillende wijze van deze inzet is echter nog onvoldoende onderzocht. In samenwerking met GGZ Eindhoven (Woenselse Poort), Dimence Groep en GGZ Noord-Holland-Noord voert het IVO onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de effecten, toepassingsmogelijkheden, best practices en do’s en don’ts rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Opzet van het onderzoek
Het IVO is in dit project verantwoordelijk voor het veldonderzoek en –verkenning. Door middel van interviews met relevante deskundigen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de (forensische) GGZ is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken. Deze inzichten komen samen met het literatuuronderzoek en inbreng van de projectgroep in de rapportage. De handreiking biedt praktische handvatten met ervaringsdeskundigheid aan de slag te gaan met reflectie op randvoorwaarden en context. Zo kan worden bepaald welke stappen moeten worden genomen om ervaringsdeskundigheid in de organisatie tot een succes te maken.

Financiering
Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Partners
GGZ Eindhoven
GGZ Noord Holland Noord
Dimence Groep (Transfore)

Looptijd
Oktober 2016 – Juli 2017

Publicaties
Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ;
Differing do’s and don’ts (pdf, 289 kB)
Onderzoeksrapport Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ (pdf, 1 MB)

Onderzoeksteam
Cas Barendregt
Thomas Martinelli
Elske Wits (projectleiding)