In de eerste week van Stoptober (30 september tot en met 4 oktober) sluiten 50 rokers zich vrijwillig dag en nacht op om samen te stoppen met roken. Het Stoptoberhuis biedt mensen die graag willen stoppen met roken op deze manier extra ondersteuning. De deelnemers krijgen deskundige hulp en coaching bij het stoppen met roken en hebben natuurlijk steun aan elkaar.

Doelstelling
Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan met het Stoptoberhuis willen de organisatoren graag weten wat het effect is van deelname aan het huis. Lukt het de deelnemers vaker om met roken te stoppen dan anderen die niet meedoen met het Stoptoberhuis? En zo ja, wat zijn volgens de deelnemers van het Stoptoberhuis de dingen die er toe doen? Denk aan groepsprocessen, ervaren druk door de camera, ervaren druk doordat anderen weten dat je meedoet, weg zijn uit de thuissituatie waar ‘rookcues’ kunnen triggeren om weer te gaan roken, en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van sigaretten. Het IVO wil graag bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in het effect van deelname aan het huis en in de werkzame elementen.

Opzet
We voeren een kwantitatief vragenlijstonderzoek uit en een kwalitatief belevingsonderzoek:

  • Voor het kwantitatieve onderzoek vergelijken we de deelnemers aan het huis met mensen die zich op hebben gegeven voor het huis maar niet in het huis zijn gekomen. Deze mensen vullen een online vragenlijst in voor de start van het Stoptoberhuis, direct na afloop, twee weken later en twee maanden later.
  • Met het kwalitatieve onderzoek willen we verdiepende informatie verkrijgen over het effect van deelname aan het huis en de werkzame elementen. Hiervoor worden 16 deelnemers van het huis met een diverse achtergrond (qua leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) tijdens het verblijf in het Stoptoberhuis face-to-face geïnterviewd.

Looptijd
September 2019 – januari 2020

Resultaten

Financier
Stoptober

Onderzoeksteam
Dr. Gert-Jan Meerkerk (projectleider kwantitatief)
Thomas Martinelli, MSc. (projectleider kwalitatief)
Floor van den Brand, MSc. (onderzoeker)
Lotte de Haan-Bouma, BSc. (onderzoeker)
Dr. Tessa Magnée (onderzoeker)
Dr. Barbara van Straaten (senior onderzoeker)
Dr. Gera Nagelhout (Chief Science Officer)