Bij Onderzoeksinstituut IVO willen we met ons onderzoek bijdragen aan kennis die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke problemen die met name spelen bij mensen in een sociaal kwetsbare positie. Dat doen we al sinds 1989. Ons onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken, schulden en leefomgeving. Waar mogelijk stellen we in ons onderzoek het perspectief van mensen in een kwetsbare positie centraal. In dit jaarplan beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten binnen de thema’s waarop we onderzoeksprojecten uitvoeren in 2023 en daarna. 

Uiteraard wordt onze projectenportefeuille ook beïnvloed door de actuele situatie gedurende het jaar. Het IVO is een flexibele organisatie die oog houdt voor en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. Onze onderzoeksthema’s voor 2023 zijn:

    1. Leefstijl en verslaving
    2. Jeugdhulp
    3. Zorg en ggz
    4. Forensische zorg
    5. Duurzaamheid voor iedereen

Vind jij het interessant om het IVO te volgen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief met het laatste nieuws, blogs, uitgelichte projecten, interessante publicaties en inspirerende bijeenkomsten.