Vraag- en doelstellingen
Alcohol- en drugsgebruik kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, alsook bredere maatschappelijk gevolgen zoals geweld en overlast.
Om effectief beleid te kunnen voeren ten aanzien van de preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik, is kennis nodig over de effectiviteit van bestaande maatregelen en interventies. Daarnaast is het belangrijk om aan te geven welke kennis er nu (nog) ontbreekt als het gaat om (1) de effectiviteit van interventies en maatregelen en (2) de implementatie van effectieve dan wel veelbelovende interventies en maatregelen.

In opdracht van ZonMw hebben het IVO en het Trimbos-instituut een zogenaamde kennissynthese uitgevoerd over de preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. Deze kennissynthese bestaat uit twee delen: één deel over alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (uitgevoerd door het Trimbos-instituut) (van Hasselt, 2010) en één deel over alcohol- en drugsgebruik bij volwassenen (uitgevoerd door het IVO).

Opzet onderzoek
Voor het uitwerken van de doelstellingen is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een expertmeeting gehouden.

Rapportage
Het rapport ‘Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen’ (pdf, 1 MB) biedt een toegankelijk overzicht van de stand van de kennis op het gebied van:
• de aard en omvang van alcohol- en drugsgebruik onder volwassenen, evenals de gevolgen, risicofactoren en hoogrisicogroepen voor schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik;
• de partijen die een rol spelen op het gebied van alcohol- en drugspreventie;
• de meest relevante (effectieve) beleidsmaatregelen en interventies gericht op de preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik.
Op basis van literatuuronderzoek en een expertmeeting geven de auteurs aanbevelingen voor preventieve aanpakken en beleid ten aanzien van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen.

Tegelijkertijd met dit rapport verscheen een rapport over de preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren: dit rapport kunt u downloaden via de website van het Trimbos-instituut.

Opdrachtgever
ZonMw & Ministerie van BZK (medefinancier)

Onderzoeksteam
IVO:
Anke Snoek (onderzoeker), Debby van den Ende (onderzoeker),
Carola Schrijvers (projectleider)

Trimbos-instituut:
Ninette van Hasselt (projectleider), Margriet van Laar,
Simone Onrust, Jacqueline Verdurmen, Hylkje Algra, Martha de Jonge, Evelien Vermeulen, Lotte Voorham, Sanne Woudstra