Vraag- en doelstelling
Hoewel de gratis hepatitis B vaccinatiecampagne van GGD Nederland al 4 jaar loopt, is er nog een grote groep mannen die seks hebben met mannen (MSM) die de campagne niet kent of als zij die al kennen zich (nog) niet hebben laten vaccineren. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoek(en) uitgevoerd naar de doelgroep homomannen, maar er is behoefte aan een overzicht van de resultaten. GGD Nederland heeft het IVO de opdracht gegeven een literatuurstudie uit te voeren. Het doel van de literatuurstudie is de belangrijkste conclusies uit alle onderzoeken relevant voor de hepatitis B campagne ten aanzien van MSM op een rijtje te zetten. Het gaat hier om de bekendheid met de campagne, het aantal mannen dat zicht heeft laten vaccineren in het kader van de campagne en wat barrières voor vaccinatie zijn. De uitkomsten kunnen richting geven aan activiteiten van GGD Nederland, Schorer en GGD’en, maar ook de witte vlekken zichtbaar maken in de kennis over de doelgroep MSM in het kader van de vaccinatie campagne.

Opzet onderzoek
Het betreft een literatuuronderzoek op basis van een aantal vastgestelde onderzoeksrapportages, evenals een beknopte search in de Nederlandse relevante bibliotheken (o.a. RNG). Hierbij zal ook worden gezocht naar publicaties betreffende de Nederlandse campagne gericht op homomannen die in de internationale literatuur zijn verschenen. De vraagstelling, methode en bevindingen/conclusies van de onderzoeken worden samengevat. Per onderzoek zal ook de waarde van het onderzoek worden besproken; dat wil zeggen wat de beperkingen zijn van het betreffende onderzoek. Dit zal leiden tot een beantwoording van de bovenvermelde vraagstellingen en tot de formulering van aanbevelingen. De aanbevelingen zullen zowel de aard van de voortzetting van de campagne betreffen, als suggesties voor vervolgonderzoek op basis van de aangetroffen ‘witte vlekken’.

Opdrachtgever
GGD Nederland

Publicatie
Hep. B en homomannen, IVO reeks 49 (pdf, 1 MB)

Onderzoekers
Drs. Raymond Vet & Dr. Brigitte Boon (Projectleider)