Bijzonder hoogleraar

Gera Nagelhout

Over Gera Nagelhout

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie, zoals mensen met een lager inkomen of een lager opleidingsniveau, leven vaak minder gezond dan andere mensen. Hoe kunnen we hun gezondheid en welzijn verbeteren? Prof. Gera Nagelhout doet onderzoek naar deze vraag. Ze heeft daardoor veel onderzoek gedaan naar tabaksbeleid en stoppen met roken, maar ook naar armoede, dakloosheid, alcoholgebruik en drugsgebruik. Gera is als bijzonder hoogleraar verbonden aan Onderzoeksinstituut IVO en bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van de IVO-onderzoeken waar ze bij betrokken is.

Promovendi begeleiden vindt Gera het leukste wat er is. Daarbij kan ze haar uitgebreide kennis en ervaring met uiteenlopende typen onderzoek inzetten. Zoals internationaal vergelijkend longitudinaal vragenlijstonderzoek, trendstudies, gerandomiseerde gecontroleerde trials, psychologische experimenten, Delphi-studies, inhoudsanalyses, kwalitatieve interviews en literatuurreviews volgens de Cochrane-methode en de Realist-methode. Daarbij kijkt ze altijd welke methode het meest geschikt is om relevante aanbevelingen te doen over zorg, hulpverlening, preventie of beleid.

Gera is opgeleid als communicatiewetenschapper, met als specialisatie gezondheidsbevordering en overheidscommunicatie. In 2012 is ze cum laude gepromoveerd in de gezondheidswetenschappen. Ze is (co)auteur van meer dan 100 internationale wetenschappelijke artikelen, won twee nationale onderzoeksprijzen voor haar proefschrift in 2013 en kreeg de Europese ECL ECToH Young Professional Award voor haar onderzoek in 2017.

In december 2019 is Gera benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheid en Welzijn van Mensen met een Lagere Sociaaleconomische Positie aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel is verbonden aan de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht en onderzoeksschool CAPHRI en werd ingesteld namens Onderzoeksinstituut IVO. Sinds november 2023 is ze tevens lector op het gebied van Citizen Engaged Science bij Avans Hogeschool.

Telefoonnummer: 06-23447767E-mailadres: nagelhout@ivo.nlResearchGateGoogle ScholarTwitter

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Evenementen

Publicaties op ivo.nl

Ga naar de bovenkant