Junior onderzoeker

Pamela Lucas

Over Pamela Lucas

Pamela Lucas vindt menselijk gedrag buitengewoon fascinerend. Wat bepaalt bewust en onbewust het handelen van mensen? Welke invloed hebben maatschappij en cultuur op gezondheid? En hoe kunnen we met dat inzicht mensen in kwetsbare situaties helpen? Pamela verdiept zich graag in het verhaal van sociaal kwetsbare mensen om hen een stem te geven en bij te dragen aan een duurzame verbetering van hun positie. Met praktijkgericht onderzoek wil zij handvatten geven voor beleidsmakers, zorgprofessionals en de doelgroep zelf.

Pamela heeft ervaring met verschillende onderzoeksmethoden en -technieken, en vooral met kwalitatief onderzoek. Doordat zij een openheid weet te creëren, krijgt zij makkelijker relevante informatie van kwetsbare doelgroepen. Ze is zorgvuldig, analytisch en sterk in het schrijven van heldere rapportages. Zij deed onderzoek onder buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en schreef daarover internationale publicaties. Ook onderzocht zij de gezondheidsbeleving van vrouwelijke sekswerkers in Nederland en interviewde onder meer ongedocumenteerde migranten, bijstandsgerechtigden en dakloze mensen. Bij het IVO heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving rond een beschermde woonvoorziening in de wijk, stressvermindering van eenoudergezinnen en rookverslaving.

Pamela rondde in 2012 de master Medische Antropologie en Sociologie af. Eerder voltooide zij een propedeuse Psychologie en opleiding Gezondheidsvoorlichting en deed zij diverse werk- en reiservaring op.

Telefoonnummer: 06-30225474E-mailadres: lucas@ivo.nlTwitter

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Publicaties op ivo.nl