Vraag- en doelstelling

Er zijn verschillende trends waar te nemen in het middelengebruik onder de Nederlandse bevolking. Trendanalyses tot en met 2005 hebben laten zien dat voor sommige middelen het gebruik toeneemt (bijv. XTC). Voor andere middelen neemt het gebruik af (tabak), en voor weer andere middelen lijkt het gebruik te stabiliseren (bijv. cannabis). Hierbij hebben we het echter over gemiddelden in de Nederlandse bevolking van 16-64 jaar. Onder diverse subgroepen kunnen de beelden heel anders zijn. Zo is bijvoorbeeld het alcoholgebruik bij ouderen de laatste jaren gestegen, en onder jongeren weer gedaald. Het is daarom van belang ontwikkelingen in het middelengebruik te monitoren om zo tijdig maatregelen te kunnen nemen.


Opzet onderzoek

Het onderzoek had tot doel middels kwantitatief onderzoek een overzicht te geven van ontwikkelingen in de afgelopen twaalf jaar m.b.t. de aard en omvang van middelengebruik in de algemene bevolking. Er zijn trendanalyses gedaan op de 4 databestanden van het Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik (NPO), dat is uitgevoerd in 1997, 2001, 2005 en 2009. De resultaten vindt u in de rapportage.


Resultaten

De resultaten laten een stabiele daling zien in het aantal rokers tussen 1997 en 2009. Ook het aantal mensen dat alcohol gebruikt is gedaald sinds 1997, net als het aantal ‘binge’ drinkers. Daarentegen is het aantal mensen dat aangeeft illegale drugs te gebruiken gestegen in de tien jaar. Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat illegale drugs op een andere manier zijn uitgevraagd, waarmee dit resultaat deels een methodekwestie kan zijn. Voor 2009 werden mensen namelijk face-to-face ondervraagd over hun druggebruik, terwijl men vanaf april 2009 zelf de vragen mocht beantwoorden op de computer. Deze methodewisseling leidt waarschijnlijk tot een stijging van gerapporteerd druggebruik.


Opdrachtgever

Ministerie van VWS


Publicaties

Rapportage Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers (Pdf, 352 KB)


Onderzoekers

Tony van Rooij, Tim Schoenmakers & Dike van de Mheen