Vraag- en doelstelling

Naasten van verslaafden zijn van grote betekenis als mantelzorgers. Dit wordt onderkend door de verslavingszorg. Maar veel van deze mantelzorgers ervaren de zorgtaak als zeer belastend, zo bleek uit een niet gepubliceerd vooronderzoek van het IVO in 2005. In 2006 is een onderzoek van start gegaan met als doel inzicht te krijgen in de professionele ondersteuning van mantelzorgers. Ofwel: in de aansluiting van het aanbod van de verslavingszorg op de behoeften van mantelzorgers van alcohol-, drugs- en gokverslaafden. Bij vijf instellingen voor verslavingszorg wordt in kaart gebracht:

  1. Het beleid en de visie van instellingen voor verslavingszorg op dit terrein.
  2. Het feitelijke aanbod van ondersteunende contacten.
  3. De evaluatie van aanbieders en cliënten (mantelzorgers) van een bepaalde vorm van contact.
  4. Wat is de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers?
  5. In hoeverre wordt deze ondersteuningsbehoefte gedekt door het huidige aanbod?

Opzet onderzoek

Van vijf instellingen voor verslavingszorg hebben we het beleid en het feitelijke aanbod van ondersteuning van mantelzorgers in kaart gebracht met behulp van interviews met beleidsmakers en hulpverleners en de bestudering van onder andere websites en jaarverslagen. Binnen elke instelling hebben we vervolgens een bepaald aanbod nader bestudeerd:

a) een 3-daags programma

b) continu ouder/partner werk

c) verwantengroep in een serie van vijf bijeenkomsten

d) ouder/partner groep in een serie van tien bijeenkomsten

e) continue open groep met verslaafde vrouwen en partners van verslaafde mannen.

De onderzoekers observeerden gedurende het aanbod, en interviewden in totaal 33 deelnemers, waarvan het merendeel twee keer (voor en na). Daarnaast zijn vertegenwoordigers van zelfhulporganisaties en belangenorganisaties van verwanten van verslaafden geïnterviewd. Oplevering eindrapportage: voorjaar 2007.

 

Financiers

BoumanGGZ, Castle Craig, De Hoop, Iriszorg, Novadic-Kentron
VSB Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Stichting tot steun VCVGZ


Onderzoeksteam

Drs. Madelon Stoele, drs. Erika van Vliet, drs. Agnes van der Poel (projectleider), prof. dr. Dike van de Mheen (voorzitter begeleidingscommissie)

 

Publicaties

Samen staan we sterk, professionele ondersteuning van mantelzorgers van verslaafden (Pdf, 2 MB)