Als mensen die verward gedrag vertonen door de media worden bestempeld als gevaarlijk, kan dat eerder tot angst en ontwijking door de omgeving leiden dan tot bezorgdheid en signalering, zo blijkt uit het regionale onderzoek waaraan achttien cliënten en vier hulpverleners hebben meegewerkt. Hierdoor komt hulp en begeleiding pas op gang als problemen zo hoog zijn opgelopen, dat deze complex en meervoudig zijn geworden. Cliënten lopen bovendien aan tegen ingewikkelde formulieren, wachtlijsten of doorverwijzingen. Sommigen zoeken zelf geen hulp meer, omdat zij teveel negatieve ervaringen hebben met hulpverlening. Ook belanden cliënten vaak na een periode van zorg weer in eenzelfde nadelige situatie als voordat zij deze zorg ontvingen.

Armoede en verward gedrag

Het onderzoek noemt daarnaast enkele maatschappelijke factoren die een rol kunnen spelen bij ‘verward gedrag’, waaronder armoede en de complexiteit van de samenleving. Gemeenten die relatief hoog scoren op armoede en andere kwantificeerbare risicofactoren, zijn over het algemeen ook de gemeenten waar betrekkelijk veel meldingen over verward gedrag worden geregistreerd. Dit zijn met name de grote steden Rotterdam en Dordrecht. In de gesprekken werd een passende woonvorm genoemd als één van de belangrijkste aspecten waardoor er een stabiele basis gecreëerd kan worden voor verdere zorg.

Download ook de factsheet Verward of verwarrend? (Pdf, 442 KB)