Roken en tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. De coalitie Iedereen Rookvrij, waar wij onderdeel van zijn, presenteerde daarom hun pleidooi ‘Stoppen met rokenzorg voor iedereen’ aan de thematafel Roken van het ministerie van VWS. We pleiten voor aanvullende acties, zodat ook mensen met een lagere opleiding goede kansen krijgen om te stoppen met roken.