Rotterdam, 17 september 2007 ?  Volwassenen die op internet zoeken naar sexsites hebben de grootste kans op het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Nederland telt ongeveer 60 ÌÊ 70.000 volwassenen compulsief internetgebruikers. Het betreft vooral jongere volwassenen die meer dan 35 uur per week online zijn. Tot deze conclusie komt IVO-medewerker Gert-Jan Meerkerk in zijn onderzoek dat hij uitvoerde onder auspiciÌÇn van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.


 


Vooral internetgebruikers die veel tijd besteden aan het zoeken naar online erotica, gamen en het gebruiken van chatprogramma?s hebben een grotere kans compulsief van het internet gebruik te maken. Verder blijken vooral mensen met een lage emotionele stabiliteit ? dat wil zeggen snel prikkelbaar, angstig en nerveus – gevoelig te zijn voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. Dat geldt ook voor impulsieve mensen. Dat zijn mensen die de neiging hebben direct op prikkels te reageren zonder stil te staan bij eventuele negatieve gevolgen. Compulsieve internetgebruikers blijken vaker depressieve klachten te hebben, vaker eenzaam te zijn en minder zelfvertrouwen te hebben. Dit kan echter zowel een gevolg zijn van compulsief internetgebruik als een oorzaak.


 


Ten opzichte van de totale groep internetgebruikers gaat het slechts om een kleine minderheid, namelijk 1%. Door het grote aantal internetgebruikers betreft het uiteindelijk echter een grote groep vooral jongere mensen. De mogelijk ernstige gevolgen voor de verdere ontwikkeling van deze jong volwassenen maken dat compulsief internetgebruik onder jongeren bijzondere aandacht vraagt. Meerkerk hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan een verdere onderkenning van het probleem en een stimulans vormt tot de ontwikkeling van hulpaanbod.


 


Dit bericht betreft een promotie aan de


Erasmus Universiteit Rotterdam


 


Noot voor de redactie:


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ceciel van Hemel, Pers- en wetenschapsvoorlichter Erasmus MC, telefoon 010 463 52 85


 


Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra. (UMC?s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC?s. Andere UMC?s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC?s.


Klik hier voor het volledige proefschrift