Determinanten van stoppen met roken bij adolescenten

De rol van psycho-fysiologische, psychosociale en gewoonte factoren


Vraag- en doelstelling

Inzicht verkrijgen in welke factoren belangrijk zijn in het proces van stoppen met roken bij adolescenten; hierbij wordt zowel gekeken naar daadwerkelijk stoppen als naar eerdere stadia in dit proces.

 

Opzet onderzoek

Van 33 willekeurig geselecteerde middelbare scholen afkomstig uit heel Nederland  worden de derde en vierde klassen meegenomen voor onderzoek. Dit komt neer op zo?n 10.000 leerlingen. De jongeren uit deze klassen krijgen drie keer, met tussenperiodes van een jaar, een vragenlijst voorgelegd. De vragenlijst bestaat uit vragen over het gebruik van sigaretten, nicotine afhankelijkheid, risico perceptie, aantal en duur van stoppogingen, de voor- en nadelen van roken, opvoeding op het gebied van roken, verleidingen om te roken, smoesjes om te roken, geanticipeerde emoties bij succesvol stoppen en over de processen die een rol spelen bij stoppen met roken. Later binnen het project zal een experiment worden uitgevoerd waarin middels een craving-manipulatie (abstinentie vs. vrij roken) het effect van een periode van abstinentie op de relatie tussen craving en nicotine-afhankelijkheid enerzijds, en bereidheid om te stoppen anderzijds zal worden bekeken.


Opdrachtgever

Astma Fonds en Stivoro

 

Onderzoekers

drs Marloes Kleinjan (oio), dr RJJM van den Eijnden (projectleider), prof dr R Engels, prof dr ir Hans Brug