Bij onderzoeksinstituut IVO stonden afgelopen jaar vier thema’s centraal: leefstijl en verslaving, jeugdhulp, maatschappelijke zorg en ggz en forensische zorg. Wat leverde ons onderzoek allemaal op? Tijd voor een korte terugblik op een mooi jaar vol rijke handvatten, verdiepende artikelen, diepgravende rapporten en overzichtelijke factsheets over onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen.

Stoppen met roken

Voor sociaal kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een lager opleidingsniveau, psychische problematiek of schulden, is gezonder leven vaak lastig. Extra ondersteuning kunnen ze dus goed gebruiken, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken. In 2019 rondden we het onderzoeksproject Wijkchallenge Samen Stoppen met Roken af. We publiceerden twee factsheets en een handleiding over het organiseren van een stoppen-met-rokentraining voor rokers uit kwetsbare groepen.
Ook evalueerden we het Stoptoberhuis, waarbij mensen zich 5 dagen laten opsluiten en intensieve ondersteuning bij het stoppen met roken ontvangen. Uit ons onderzoek bleek dat na twee weken 80 procent nog steeds was gestopt met roken. Dat is aanzienlijk meer dan de controlegroep die thuis probeerde te stoppen met roken.

Bij het Wijkchallenge-onderzoek en het Stoptoberonderzoek combineerden we kwantitatief onderzoek met kwalitatief onderzoek. Daarmee kregen we zowel de harde cijfers als het verhaal achter die cijfers boven tafel.

Ondersteuning van jongeren

In het kader van haar promotieproject over de ondersteuning van kwetsbare jongeren schreef promovendus Margriet Lenkens wetenschappelijke publicaties en opinieartikelen over de ondersteuningsbehoeften van risicojongeren, over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening en over empathie onder jeugdzorgprofessionals.

Ook organiseerden we in maart 2019 een symposium over de ondersteuning van kwetsbare jongeren, met bijdragen vanuit praktijk, beleid, wetenschap en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast publiceerden we in 2019 samen met oud-collega Nienke de Wit een wetenschappelijk artikel en een factsheet over alcoholvergiftiging onder jongeren.

Ervaringsdeskundigheid en herstel

Promovendus Lenkens schreef ook over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij mensen met crimineel gedrag. Onze andere promovendus, Thomas Martinelli, maakte een video-update en een factsheet over zijn internationale onderzoek naar herstel van drugsverslaving, waarin ook ervaringsdeskundigheid een rol heeft. De eerste wetenschappelijke publicaties van zijn hand worden verwacht in 2020.

Praktijkgericht onderzoek

Regelmatig krijgt het IVO verzoeken om kortdurend praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld zodat een gemeente of zorginstelling snel aan de slag kan met onze aanbevelingen. Zo evalueerden we in 2019 de samenwerking tussen een jeugdzorginstelling en FACT-teams in de regio Rijnmond. Hieruit kwamen bijvoorbeeld de praktische aanbevelingen naar voren om meer medewerkers te betrekken – zodat de samenwerking minder kwetsbaar wordt. Ook adviseerden we om niet altijd verkorte trajecten in te zetten, omdat langdurige zorg soms nodig is.

Eind januari presenteren we onze plannen voor 2020. Op de hoogte blijven? Houd onze website in de gaten, volg ons op Twitter en/of LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief.