Vraag- en doelstelling
Ondanks de ernst van de problematiek is er in Nederland een beperkt aanbod van gerichte vroegsignalering en indicatiestelling van jeugdigen met middelenmisbruik of -afhankelijkheid. Het ontwikkelen van een richtlijn voor het veld kan bijdragen aan verbetering van de vroegsignalering. Hiervoor voert onderzoeksbureau IVO momenteel een terreinverkenning uit, zodat kan worden aangesloten bij de behoefte van professionals die met jeugdigen werken en bij bestaande werkwijzen. Uiteindelijk zal het project een richtlijn of handreiking opleveren voor vroegsignalering en indicatiestelling van middelenmisbruik, die is toegespitst op de setting waarin de vroegsignalering plaatsvindt.

Opzet onderzoek
Het onderzoek zal uitgevoerd worden volgens de methode van het Masterprotocol van Resultaten Scoren (voorbereiding, literatuurstudie, vaststellen programma van eisen, formuleren en toetsen van de richtlijn, een pilot, implementatie en onderhoud). Het onderzoek bestaat uit twee fasen:
1) Terreinverkenning en afbakening
2) Ontwikkelen richtlijn
Er is nauw samengewerkt met betrokken instellingen en experts, zoals de Mondriaan Zorggroep en het NISPA. Dit project sluit aan bij de monitorpojecten van het NISPA voor de jeugdverslavingszorg en residentiƫle voorzieningen in de verslavingszorg.

Opdrachtgever
Resultaten Scoren

Publicatie
Richtlijn Vroegsignalering middelenmisbruik of -afhankelijkheid bij jongeren (pdf, 1 MB)

Onderzoeksteam
Anke Snoek (onderzoeker), Elske Wits (Projectleider)
Ondersteuning: Marloes Kleinjan, Serina Amadmoestar