Vraag- en doelstelling
Uit eerder onderzoek blijkt dat heling weinig – structurele – aandacht en prioriteit krijgt in beleid en praktijk; tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er zeker mogelijkheden zijn om heling succesvol aan te pakken. Het Ministerie van Justitie heeft het IVO gevraagd om een wegwijzer te ontwikkelen waarin de aanpak van heling centraal staat. De wegwijzer heeft als doel de aanpak van heling te stimuleren, zowel vanuit repressief als preventief perspectief.

De volgende vragen worden op heldere en toegankelijke wijze beantwoord:

Deel 1: Repressie
1. Wat zijn relevante wettelijke bepalingen rondom heling? Wat is de rechtspositie van de handelaar?
2. Welke bevoegdheden, waaronder controlebevoegdheden en dwangmiddelen, hebben gemeente, politie, Belastingdienst en andere betrokken partijen om heling aan te pakken?
3. Welke partijen moeten samenwerken om heling aan te pakken? Denk naast de genoemde partijen bijvoorbeeld aan de KvK, het CRK en de lokale middenstand. Hoe ziet een effectieve samenwerking er idealiter uit? Wat zijn randvoorwaarden? Wat zijn mogelijke knelpunten?
4. Wat zijn voorbeelden van – recente en relevante – good-practices over de aanpak van heling in binnen- en buitenland? Welke good-practices kunnen in de Nederlandse aanpak (zowel landelijk als lokaal/gemeentelijk) als voorbeeld dienen?

Deel 2: Preventie
5. Wat zijn voorbeelden van – mogelijke – preventieve maatregelen om heling te voorkomen? Welke maatregelen zijn effectief of kansrijk?

Opzet onderzoek
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van een search in de literatuur en op internet. Verder zullen telefonische interviews plaatsvinden met contactpersonen bij verschillende brancheorganisaties.

Financier
Ministerie van Justitie

Publicatie
Wegwijzer aanpak heling (pdf, 282 kB)

Onderzoeksteam
Anke Snoek en Agnes van der Poel