Pilot Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld

In samenwerking met veldpartijen en gemeenten wordt de pilot ‘Risicotaxatie en vroegsignalering betrokkenen bij relationeel geweld’ voorbereid en uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om de indicatiestelling voor zorg aan betrokkenen bij relationeel geweld te verbeteren om zo een werkwijze te realiseren die ervoor zorgt dat de betrokkenen bij relationeel geweld passende hulp krijgen.

Pilot Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld2022-01-31T14:57:20+02:00
Ga naar de bovenkant