Pilot risicotaxatie en vroegsignalering relationeel geweld

In samenwerking met veldpartijen en gemeenten wordt de pilot ‘Risicotaxatie en vroegsignalering betrokkenen bij relationeel geweld’ voorbereid en uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om de indicatiestelling voor zorg aan betrokkenen bij relationeel geweld te verbeteren om zo een werkwijze te realiseren die ervoor zorgt dat de betrokkenen bij relationeel geweld passende hulp krijgen.

Pilot risicotaxatie en vroegsignalering relationeel geweld2021-09-23T18:02:13+02:00

Herziening gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Doelstelling De rechter kan aan jongeren die een geweldsdelict hebben gepleegd onder invloed van alcohol de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' opleggen. Het gaat vrijwel altijd om jongeren die in een uitgaanssituatie tot hun delict zijn gekomen. De gedragsinterventie focust op het geven van kennis en inzicht in de relatie alcohol en geweld. De Erkenningscommissie Justitiële [...]

Herziening gedragsinterventie Alcohol en Geweld2018-11-19T12:30:27+02:00

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

Bij verslaafden blijkt dat een sterke toenaderingsneiging richting het middel meetbaar is en via training beïnvloedbaar is, met als resultaat minder terugval in verslavingsgedrag. In dit onderzoek wordt voor zedendelinquenten naar een vergelijkbare methode gezocht voor het vaststellen en trainen van een sterke toenaderingsneiging bij seksuele prikkels. Het IVO is betrokken bij dit onderzoek van [...]

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten2018-11-02T10:48:18+02:00

Inschatten van delictrisico bij middelengebruik in de forensische sector

De SVG heeft behoefte aan een expertsysteem dat reclasseringsmedewerkers en forensisch behandelaren kan ondersteunen bij het gefundeerd inschatten van (toename van) het delictrisico bij individuele cliënten die middelen gebruiken. Het gaat daarbij om het recidiverisico van de combinatie van het gebruik van bepaalde middelen, bepaalde persoonskenmerken en bepaald delictgedrag in het verleden. Een kennisoverzicht op [...]

Inschatten van delictrisico bij middelengebruik in de forensische sector2018-11-02T10:49:44+02:00
Ga naar de bovenkant