Vroegsignalering van gokproblemen

In dit project ontwikkelen we handvatten met informatie, advies en hulpmiddelen om probleemgokken onder kwetsbare groepen te bespreken en te herkennen, en om personen die signalen van deze problematiek vertonen naar passende hulp door te verwijzen.

Vroegsignalering van gokproblemen2024-01-31T17:02:01+02:00

Preventie middelengebruik vmbo-scholen

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en wensen van scholen ten aanzien van preventie activiteiten voor middelengebruik en gokken in relatie tot het aanbod van de GGD Amsterdam (Gezond Leven) en Jellinek Preventie.

Preventie middelengebruik vmbo-scholen2024-05-06T10:47:29+02:00

Rookvrij Leven voor Iedereen

In 45 zogenaamde aandachtswijken worden tussen 2022 en 2025 lokale, integrale aanpakken gestart of versterkt om stoppen met roken te stimuleren. Als onderdeel van het stimuleringsprogramma wordt een monitoring-en evaluatietraject opgezet, dat Onderzoeksinstituut IVO en het Trimbos-instituut uitvoeren.

Rookvrij Leven voor Iedereen2022-12-06T16:30:44+02:00

Gezondheidseffecten van klimaatverandering op het platteland: de MANTRA-studie

Er is te weinig aandacht voor de gezondheidseffecten van klimaatverandering op het platteland. Onze studie integreert de ontwikkeling van klimaatveranderingsoplossingen met gezondheidsrisico's en andere uitdagingen voor lokale gemeenschappen en ontwerpt sturingsarrangementen voor effectieve uitvoering.

Gezondheidseffecten van klimaatverandering op het platteland: de MANTRA-studie2023-05-17T11:58:48+02:00

Motiverend aan de slag met benzoreductie

Het doel van het project is om chronisch benzogebruik onder pati├źnten van Arnhemse huisartsenpraktijken in achterstandswijken terug te dringen. Daarnaast werken we toe naar een handreiking waarmee ook andere huisartsenpraktijken aan de slag kunnen.

Motiverend aan de slag met benzoreductie2022-12-12T15:39:03+02:00
Ga naar de bovenkant