Achtergrond
Roken concentreert zich in groepen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP). Hoewel vrijwel al deze rokers liever niet roken, slagen ze er vaak niet in om te stoppen. Ze maken weinig gebruik van stopondersteuning, bijvoorbeeld omdat het aanbod niet bij hen past of zorgprofessionals hen te weinig verwijzen. In eerder onderzoek ontwikkelden we stopondersteuning en wervingsstrategieën specifiek voor deze rokers.

Doelstelling
We implementeren een divers aanbod van stoppen-met-rokenondersteuning in stadsdeel Escamp in Den Haag. Dit doen we in drie verschillende settings:
1) in de wijk,
2) in de eerstelijnszorg, en
3) op de werkplek.

Het doel van het project is een toename van het aantal rokers met een lagere SEP dat succesvol stopt met roken. We onderzoeken tegelijkertijd welke condities en inspanningen nodig zijn om een optimale implementatie van effectief stopaanbod te bewerkstelligen in een minder welgestelde wijk.

Opzet
We ontwikkelen een implementatieplan. De implementatiestrategieën worden verder vorm gegeven en bijgestuurd tijdens het project. We zetten een leernetwerk op met zorgverleners, werkgevers, bewoners, onderzoekers en lokale beleidsmakers. Een bewoner wordt gedurende het project aangesteld als co-projectleider. We monitoren het verloop van het project met behulp van logboeken van de projectleiders, bijeenkomsten van het leernetwerk, korte interviews en registraties.

Looptijd
September 2020 – september 2022

Financier
ZonMw

Projectteam
Ir. Elske Wits (coördinator onderzoek en advies, IVO)
Prof. dr. Gera Nagelhout (chief science officer, IVO)
Co-projectleider/bewoner (nog in te vullen)
Ursula Dewkalie (accountmanager GGZ en Verslavingspreventie, Indigo)
José Loof (gezondheidsmakelaar Escamp, GGD Haaglanden)
Esmee Amer (apotheker, Pillen en Praten)
Amanda de Glanville (huisarts, Huisartsencentrum Moerwijk)
Marcha Stroombergen (gespecialiseerd longverpleegkundige Astma&Copd, Haagse Wijk en Woonzorg)

Adviescommissie
Prof. dr. Onno van Schayck (Professor of Preventive Medicine, Universiteit Maastricht)
Dr. Janneke Harting (Scientific Staff Member, Amsterdam UMC)
Prof. dr. Karien Stronks (Professor of Public Health, Amsterdam UMC)