Achtergrond
Iedereen die wil stoppen met roken kan daarvoor gratis advies en hulp krijgen, maar veel mensen weten dat niet. In het project Escamp Stopt! wil het IVO samen met bewoners, zorg, welzijn en gemeente hier verandering in brengen. We willen mogelijkheden die er zijn voor hulp bij het stoppen versterken en in stadsdeel Escamp in Den Haag breed onder de aandacht brengen. Onderaan deze pagina zijn flyers in verschillende talen te vinden die onder bewoners worden verspreid.

We richten ons op Escamp, omdat daar veel bewoners zijn met een maatschappelijke achterstand, met relatief veel rokers. Mensen in een lagere sociaaleconomische positie (SEP) roken veel vaker dan gemiddeld. Hoewel vrijwel al deze rokers liever niet roken, slagen ze er vaak niet in om te stoppen. Ze maken weinig gebruik van stopondersteuning, bijvoorbeeld omdat het aanbod niet bij hen past of doordat zorgprofessionals hen te weinig verwijzen. In eerder onderzoek ontwikkelden we stopondersteuning en wervingsstrategieën specifiek voor deze rokers. Deze passen we toe in Escamp. We willen niet met het opgeheven vingertje uitleggen dat roken niet gezond is, maar mensen die roken ondersteunen bij de problemen die ze in het dagelijks leven ervaren. Daardoor ontstaat ruimte om aan gezondheid te werken. Hiervoor is goede samenwerking in de wijk nodig, vooral ook tussen huisartsen en het welzijnswerk.

Doelstelling
Het doel van het project is een toename van het aantal rokers met een lagere SEP dat succesvol stopt met roken. We onderzoeken welke condities en inspanningen nodig zijn om een optimale implementatie van effectief stopaanbod te bewerkstelligen in een minder welgestelde wijk.

Opzet
We implementeren een divers aanbod van stoppen-met-rokenondersteuning in stadsdeel Escamp in Den Haag. Dit doen we in drie verschillende settings:

  1. in de wijk,
  2. in de eerstelijnszorg, en
  3. op de werkplek.

We hebben een leernetwerk opgezet met zorgverleners, bewoners, onderzoekers en lokale beleidsmakers. Een bewoner is aangesteld als co-projectleider. We monitoren het verloop van het project met behulp van logboeken van de projectleiders, bijeenkomsten van het leernetwerk, korte interviews en registraties.

De wijkgerichte aanpak gericht op stoppen met roken wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut IVO, de GGD, apotheek Pillen en Praten, Indigo Preventie, Sinefuma, huisartsenpraktijk de Glanville en bewoners.

Downloads

Bent u werkgever en wilt u medewerkers ondersteunen bij stoppen met roken? Kijk dan hier voor meer informatie en materialen.

Looptijd
September 2020 – september 2022

Financier
ZonMw

Projectteam
Ir. Elske Wits (coördinator onderzoek en advies, IVO)
Prof. dr. Gera Nagelhout (chief science officer, IVO)
Co-projectleider/bewoner
Ursula Dewkalie (accountmanager GGZ en Verslavingspreventie, Indigo)
José Loof (gezondheidsmakelaar Escamp, GGD Haaglanden)
Esmee Amer (apotheker, Pillen en Praten)
Amanda de Glanville (huisarts, Huisartsencentrum Moerwijk)

Adviescommissie
Prof. dr. Onno van Schayck (Professor of Preventive Medicine, Universiteit Maastricht)
Dr. Janneke Harting (Scientific Staff Member, Amsterdam UMC)
Prof. dr. Karien Stronks (Professor of Public Health, Amsterdam UMC)