Evaluatieonderzoek Ervaring in Huis

Met het evaluatieonderzoek Ervaring in Huis willen we achterhalen wat de inzet van de kennisbron ervaringsdeskundigheid en de rol ervaringsdeskundigen oplevert bij de hulpverlening aan cliënten en bij de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam-Rijnmond.