De Universiteit Maastricht werkt in samenwerking met het RIVM en onderzoeksinstituut IVO aan wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en ander risicogedrag onder middelbare scholieren. Hiervoor zijn we op zoek naar middelbare scholen die aan het onderzoek willen deelnemen. Tot nu toe doen er 9 scholen met in totaal ongeveer 2.600 leerlingen mee aan het onderzoek. Ons streven is dat ongeveer 4.000 leerlingen deelnemen aan het onderzoek.

Wat houdt het in?

Als u zich als school aanmeldt voor het onderzoek, wordt een informatiebrief naar de ouders van de leerlingen gestuurd, waarna zij besluiten of hun kind deelneemt aan het onderzoek. Leerlingen die deelnemen, krijgen van de docent een link naar de online vragenlijst en maken de vragenlijst op school met de hele klas tegelijk. Leerlingen zijn maximaal 30 minuten bezig per meetmoment. Er worden drie metingen gedaan: een startmeting, een meting na zes maanden en een meting na twaalf maanden.

Wat levert het op?

Na het laatste meetmoment ontvangt u een overzicht van het middelengebruik en ander risicogedrag op uw school in vergelijking met andere scholen. Dit geeft u inzicht in gebruik van alcohol, tabak en drugs door leerlingen, eventueel delinquent gedrag en problematisch gebruik van social media en gamen.

Onder alle leerlingen die meedoen aan de RADAR-studie worden in totaal 90 prijzen verloot t.w.v. 30 euro.

Meer informatie of aanmelden

Lees meer over het onderzoek in de flyer. Neem voor meer informatie of aanmelden voor het onderzoek contact op met radar@maastrichtuniversity.nl