Deze factsheet geeft inzicht in de problematiek van gezinnen waar kinderen getuige zijn van geweld tussen ouders en laat zien naar welke hulpverlening zij worden doorverwezen. Meer dan de helft van de kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders zijn (nog) niet zijn doorverwezen naar hulpverlening voor het verwerken van de meegemaakte gebeurtenissen. In slechts een vijfde van de gezinnen werd het kind direct doorverwezen naar individuele therapie of gesprekken met een psycholoog voor verwerking van het geweld tussen hun ouders. Niet ieder kind dat getuige is geweest van huiselijk geweld heeft per definitie hulpverlening nodig, maar gezien de vaak langdurig instabiele en gewelddadige gezinssituatie en de ernstige gevolgen hiervan voor kinderen is te verwachten dat meer kinderen baat kunnen hebben bij hulpverlening voor het verwerken van deze ervaringen. Deskundigen van Bureau Jeugdzorg noemen als knelpunt het soms beperkte regionale zorgaanbod voor het kind gericht op de verwerking van huiselijk geweld.