Verslavingsgedrag bij jeugdigen is een probleem dat pas sinds kort in de aandacht staat. Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren sneller afhankelijk raken dan volwassenen. Omdat bij beginnende problematiek de kans op herstel en preventie van zwaardere problemen het grootst is, dient er al in een vroeg stadium aandacht aan de oorzaken van deze problemen te worden besteed. Dit rapport geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren die bij problematisch middelengebruik een rol kunnen spelen. Ook worden doelgroepen voor preventie onderscheiden. Een volgend deel inventariseert welke preventieve interventies onderzocht en toegepast zijn bij deze doelgroepen. De resultaten zijn in een interventiematrix samengevat, zodat hiaten in het aanbod zichtbaar worden. Op grond hiervan is een advies geformuleerd over de benodigde ontwikkelingen in de jeugdverslavingszorg om selectieve preventie en geïndiceerde preventie voor kwetsbare jongeren op een hoger peil te brengen.