In dit proefschrift onderzocht Margriet Lenkens de ondersteuningsbehoeften van jongeren met risicogedrag, waaronder crimineel gedrag, en een vorm van ondersteuning die aan deze behoeften kan voldoen. Deze vorm van ondersteuning wordt geboden door ervaringsdeskundigen, of individuen die soortgelijke ervaringen hebben als hun cliënten, in dit geval verwijzend naar ervaringen met crimineel gedrag en/of betrokkenheid bij het strafrechtelijk systeem.

We ontdekten dat gedeelde ervaringen en wederzijdse identificatie verschillende mechanismen creëren in de relatie tussen ervaringsdeskundigen en hun cliënten. Ten eerste tonen ervaringsdeskundigen empathie en beoordelen ze hun cliënten niet snel. Ten tweede zien cliënten ervaringsgenoten als geloofwaardige rolmodellen, die hun achtergrond niet ontkennen, maar ze eerder gebruiken als een reden om hun leven te verbeteren en goed te doen. Ervaringsgerichte leeftijdsgenoten bieden ook hoop omdat ze zijn “geslaagd” ondanks een bewogen verleden. Ten derde kan een vertrouwensband gemakkelijker of sneller ontstaan ​​tussen ervaringsgenoten en cliënten vanwege hun gedeelde identiteit, omdat ervaringsgenoten meer van hun persoonlijke verhalen delen en omdat ervaringsgenoten gelijkheid en wederkerigheid belangrijk vinden. Ten vierde hebben ervaringsdeskundigen een herstelperspectief op desistance en begrijpen ze dat het een complex en niet-lineair proces is.

Meer weten over de bevindingen, suggesties voor vervolgonderzoek en de lessen voor de praktijk?
Bekijk morethanamirror.nl, of laat je e-mailadres achter om een digitaal exemplaar van het proefschrift te ontvangen of download de samenvatting (onderaan de pagina).
De verdediging terugkijken kan hieronder.

Over het onderzoek
Dit promotieonderzoek “Meer dan een spiegel: Mechanismen van ervaringsdeskundige ondersteuning voor jonge mensen met crimineel gedrag” is mogelijk gemaakt door een Erasmus University Research Excellence Initiative subsidie en is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Onderzoeksinstituut IVO en het Erasmus MC.